Klantenservice

Veelgestelde vragen

Ik help u graag!
Margaretha
Medewerkster klantenservice
margaretha.jpg
  • Kan ik bij Woonfonds mijn rente middelen?

   Ja, dat kan. Overstappen naar een andere rente kan voordelig zijn als de actuele rente van uw rentevastperiode lager is dan de rente die u nu betaalt. U betaalt dan wel een vergoeding voor de rente die Woonfonds dan misloopt, de boete. U breekt uw rentevastperiode namelijk eerder af. Maar dit bedrag hoeft u niet in een keer te betalen.
   Wij kunnen de boete verwerken in de nieuwe rente. We noemen dat rentemiddelen. Hierdoor wordt de rente hoger dan de actuele rente, maar meestal lager dan u nu betaalt. Door deze lagere rente bent u dan toch voordeliger uit. U kunt er ook voor kiezen om uw hypotheek over te sluiten. Maar dan betaalt u extra kosten: denk aan de boete, kosten voor de notaris en die voor een taxatie. Het middelen van de rente kan dan voordeliger zijn. Rentemiddelen is mogelijk bij zowel de Voordeel Lijn als de Comfort Lijn.

   Een lagere rente kan invloed hebben op uw premie bij bijvoorbeeld een spaarhypotheek. Vraag daarom advies aan uw adviseur als u dit overweegt.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • Rentemiddeling: interessant voor u?

   Nu de rentes zo laag zijn, krijgen we regelmatig van klanten het verzoek om rentemiddeling aan te vragen. Vaak gaan ze er bij voorbaat al vanuit dat het voordelig uitpakt. Bijvoorbeeld omdat ze op verjaardagen van familie en vrienden horen dat zij dankzij rentemiddeling een lager maandbedrag betalen. Maar elke situatie is anders. Vooral als u een (bank)spaarhypotheek heeft, is het nog maar de vraag of een lagere rente daadwerkelijk voordeliger is. Bij die hypotheekvorm heeft u namelijk ook te maken met een spaarpremie. En over dat spaargeld krijgt u dezelfde rente als u voor uw hypotheek betaalt. Maar er zijn genoeg situaties waarin rente middelen wel degelijk voordeel oplevert. Wilt u weten of rente middelen interessant is voor u? Dien dan vrijblijvend een verzoek in tot rentewijzigen op de website van Woonfonds. Zij sturen u dan een schriftelijk aanbod. Daarin staat ook welke vergoeding u in het geval van rentemiddeling moet betalen voor het renteverlies dat Woonfonds als geldverstrekker misloopt. Blijkt uit dat aanbod dat rentemiddeling in uw situatie geen voordeel oplevert, dan kunt u het zonder probleem afwijzen. Bij twijfel kan uw adviseur voor u uitrekenen wat de gevolgen van rentemiddeling zijn. Is het aanbod interessant? Dan kunt u het rentevoorstel ondertekend terugsturen. Zo simpel is dat dus.'

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • Ik heb een (bank)spaarhypotheek. Is rentemiddelen dan ook een optie?

   Bij een (bank)spaarhypotheek hoeft een lagere rente niet altijd voordeliger voor u te zijn. Bij een spaarhypotheek heeft u ook te maken met een spaarpremie. U spaart namelijk in een apart potje. En over dit spaargeld krijgt u dezelfde rente als u betaalt voor uw hypotheek. Het kan zijn dat u dan dus meer geld moet gaan sparen of meer premie moet gaan betalen. Wij adviseren u dan ook om contact op te nemen met uw adviseur. Uw adviseur kan voor u uitrekenen of het wijzigen van uw rente u voordeel oplevert.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • Welke boete moet ik betalen als ik mijn rente wijzig?

   Boete vinden wij geen goed woord. Dit woord doet namelijk vermoeden dat u iets doet wat niet mag. Terwijl het tussentijds wijzigen van de rente, juist iets is wat wij actief onder uw aandacht brengen. Daarbij gaat het om een vergoeding voor de rente die wij mislopen. Als Woonfonds hebben wij namelijk de hypotheekgelden ook geleend. De toen geldende rente was hoger en moeten wij blijven betalen. Dus een boete? Voor u voelt dat misschien wel zo, maar feitelijk gaat het om een vergoeding voor ons verlies.

   Voor wat betreft de hoogte van de vergoeding: dat is afhankelijk van verschillende factoren. Om welke hypotheekvorm gaat het? Zijn er meerdere leningdelen? Welke fiscale eisen gelden er? Wat is de rentevastperiode? Geen enkele situatie is gelijk. De berekening van de vergoeding verschilt dan ook per klant. Daarvoor kunt u dus het beste contact opnemen met een van onze medewerkers.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • Wat is een risico-opslag en waarom wijzigen de opslagen?

   Als u een hypotheek zonder NHG heeft, bepaalt de verhouding tussen uw hypotheek en de marktwaarde van uw woning de risico-opslag. Woonfonds hanteert daarbij 5 risicoklassen: meer dan 101%, 100 tot 101%, 80 tot 100%, 60 tot 80% en minder dan 60%. Een gunstige verhouding tussen uw hypotheek en de waarde van uw woning kan dus leiden tot een lagere risico-opslag en een lagere hypotheekrente. Het is dus goed om die verhouding in de gaten te houden. Bij die berekening maakt u gebruik van een actueel taxatierapport. Als u kunt aantonen dat u in een lagere risicoklasse valt, kunt u op onze website de actuele risico-opslag aanpassen. Daar staat ook een tabel met de risico-opslagen die Woonfonds door de jaren heen heeft vastgesteld. Als de risico's veranderen, wijzigen die opslagen namelijk ook.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • Hoe verlaag ik mijn risico-opslag?

   Wanneer u een bedrag heeft afgelost op uw hypotheek is dat in bepaalde gevallen mogelijk. Zeker als u denkt dat uw woning in waarde is gestegen of als u veel heeft afgelost. Een lagere risicocategorie zorgt namelijk voor minder risico-opslag, dit is onderdeel van de rente. En dat is echt niet zo'n moeilijke rekensom. Wat is de huidige waarde van uw woning? Hoe hoog is uw hypotheek? En wat is het verschil? In welke risicocategorie zit u nu en wat is het verschil met de categorie daaronder? De benodigde informatie vindt u op deze pagina. Blijkt uit dit alles dat u aanspraak kunt maken op een lagere hypotheekrente? Dan kunt u bij Woonfonds een verzoek indienen om uw risicocategorie aan te passen. Dat gebeurt namelijk niet automatisch. Om dat verzoek te kunnen beoordelen, hebben we wel een taxatierapport nodig van maximaal een half jaar oud. Zo'n rapport is natuurlijk niet gratis. Het kan dus verstandig zijn om niet al te snel een taxateur aan het werk te zetten, maar eerst uit te rekenen hoe snel u die kosten kunt terugverdienen. Uw adviseur helpt u hier graag bij.'

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • Waarom ontvang ik een jaaropgave?

   De jaaropgave is een overzicht dat u kan gebruiken voor uw belastingaangifte. In de jaaropgave staan alle bedragen aan rente en aflossing van 2016.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • ​Ik zie mijn aflossing van december niet terug in de jaaropgave

   Voor aflossen in december heeft u toestemming van ons nodig. Deze toestemming geven we met een brief. Zo weet u zeker dat wij uw aflossing hebben verwerkt.

   Heeft u een brief van ons ontvangen?

   En mist u deze aflossing nu op uw jaaropgave? Vraag dan per mail een nieuwe jaaropgave aan via jaaropgavenhypotheken.bank@achmea.nl.

   Heeft u geen brief van ons ontvangen?

   Dan is de aflossing niet meer in 2016 geboekt, maar in 2017. De aflossing ziet u terug op de jaaropgave van 2017. Deze jaaropgave ontvangt u in februari 2018.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • Ik heb in 2016 rente vooruitbetaald voor 2017. Dit zie ik niet terug in mijn jaaropgave.

   Dat klopt, deze rente is niet meegenomen in uw jaaropgave. Voor uw belastingaangifte telt u dit bedrag op bij de rentebedragen van uw jaaropgave.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • ​Per 1 december is er nog iets gewijzigd in mijn hypotheek. Dit zie ik niet terug in de jaaropgave.

   Als u iets wijzigt per 1 december 2016 ziet u dat pas in het overzicht of afschrift van 1 januari 2017 terug. Dat komt omdat u de rente achteraf betaalt. Dit ziet u terug op de jaaropgave van 2017. Deze jaaropgave ontvangt u in februari 2018.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • ​Ik heb geen jaaropgave 2016 ontvangen of ik ben het kwijtgeraakt. Hoe krijg ik een nieuwe jaaropgave?

   Als u de jaaropgave niet heeft ontvangen of u bent hem kwijt, stuur dan een mailtje met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs naar jaaropgavenhypotheken.bank@achmea.nl. Wij sturen u dan een kopie van uw jaaropgave.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • ​Waarom ontvang ik een 'Overzicht maandbedragen' bij mijn jaaropgave?

   Wij moeten u minimaal 14 dagen van te voren te informeren over het bedrag en de datum waarop wij het hypotheekbedrag van uw rekening afschrijven. Wij doen dit 1 keer per jaar met het 'Overzicht maandbedragen'.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • ​Waarom is de periode op het 'Overzicht maandbedragen' niet gelijk aan de periode op de jaaropgave?

   De jaaropgave is een hypotheekoverzicht over de periode van januari tot en met december van 2016. Het 'Overzicht maandbedragen' is een overzicht over de periode van februari 2017 tot en met januari 2018. Wij sturen de jaaropgave en het 'Overzicht maanbedragen' samen in februari. De periode van het “Overzicht maandbedragen" is daarom tot en met januari 2018. De vooraankondiging van het bedrag dat wij in januari van uw rekening hebben gehaald zou u anders te laat ontvangen.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • Ontvang ik een nieuw ‘Overzicht maandbedragen’ als mijn maandbedrag wijzigt?

   Ja. U krijgt een nieuw 'Overzicht maandbedragen' als uw maandbedrag wijzigt. Het maandbedrag kan wijzigen als u iets verandert aan uw hypotheek.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • ​Ik heb een Kwartaal Variabele Rente. Ontvang ik elk kwartaal een nieuw 'Overzicht maandbedragen'?

   Nee, u ontvangt niet elk kwartaal een nieuw 'Overzicht maandbedragen'. Als u een lening heeft met een Kwartaal Variabele Rente, ontvangt u bij een wijziging van de rente een brief. In deze brief leest u het bedrag dat u voor dat leningdeel per maand gaat betalen.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • Mijn rentevast-periode loopt af. Ontvang ik een nieuw 'Overzicht maandbedragen'?

   Dat hangt af van uw keuze voor een nieuwe rentevast-periode. Als het maandbedrag wijzigt dan ontvangt u een nieuw 'Overzicht maandbedragen'.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • ​(Een deel van) mijn hypotheek eindigt dit jaar. Houdt u daar rekening mee?

   In het overzicht is geen rekening gehouden met de einddatum van uw hypotheek.

   Als de jaaropgave is vastgesteld, bepalen wij de maandbedragen. Dat doen wij op basis van de hypotheekgegevens zoals die op dat moment bij ons bekend zijn.

   Als (een deel van) uw hypotheek eindigt, ontvangt u van ons vooraf een brief met een keuzeformulier. Op het keuzeformulier geeft u aan wat u op de einddatum van uw hypotheek gaat doen.

   Kiest u voor het volledig aflossen van uw hypotheek? Dan zullen de maandbedragen op het overzicht niet meer van uw bankrekening worden gehaald.

   Kiest u ervoor om uw hypotheek gedeeltelijk af te lossen of te verlengen? Dan wijzigt uw maandbedrag. U ontvangt van ons een nieuw 'Overzicht maandbedragen'.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • Mijn verpande verzekering komt dit jaar tot uitkering. Houdt u daar rekening mee?

   In het 'Overzicht maandbedragen' houden wij geen rekening met een uitkering van een verpande verzekering.

   Als de jaaropgave is vastgesteld bepalen wij de maandbedragen. Dat doen wij op basis van de hypotheekgegevens zoals die op dat moment bij ons bekend zijn.

   Lost u uw hypotheek helemaal af met het geld van de verzekering? Dan halen wij de maandbedragen na de aflossing niet meer van uw rekening.

   Lost u een deel van uw hypotheek af met het geld van de verzekering? Dan wijzigt uw maandbedrag. U ontvangt dan een nieuw 'Overzicht maandbedragen'.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • ​Ik heb 6 maanden rente vooruit betaald. Houdt u daar rekening mee?

   In het 'Overzicht maandbedragen' houden wij geen rekening met vooruitbetaalde rente. Omdat u de rente al heeft betaald, halen wij deze niet meer van uw rekening.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • ​Ik heb een betalingsregeling. Houdt u daar rekening mee?

   In het 'Overzicht maandbedragen' is geen rekening gehouden met uw betalingsregeling door bijvoorbeeld uw betalingsachterstand.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  Toon alle vragen
  • Hoeveel kan ik extra aflossen en hoe vraag ik dat aan?

   Dat is afhankelijk van de hypotheek die u heeft. Met de Comfort Lijn kunt u over de hele hoofdsom maximaal 20% van het oorspronkelijke bedrag aflossen. U hoeft dan geen vergoeding te betalen voor de rente die Woonfonds misloopt. Met de Woongenot Hypotheek en Voordeel Lijn kunt u over de hele hoofdsom maximaal 15% van het oorspronkelijke bedrag aflossen. Als u voor een groter aflosbedrag kiest, moet u dus rekening houden met extra kosten. De hoogte van de vergoeding verschilt per situatie. Als u inderdaad besluit om extra te gaan aflossen, dient u dat verzoek eenvoudig in via het formulier in dit stappenplan.

   Heeft u een Mens & Leven of een (bank)spaarhypotheek?
   Dan duurt het verzoek langer, omdat er eerst akkoord bij de verzekeringsmaatschappij gevraagd moet worden. Hierbij is het ook verstandig om een financieel adviseur in te schakelen.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /
  • Wat is een bouwkundige keuring precies en wanneer laat je die uitvoeren?

   Tijdens een bezichtiging van een woning, zie je niet alles. Zo is het maar de vraag of de isolatie goed is aangebracht, of er verrotte balken onder de vloer liggen en of de constructie van het dak nog wel in orde is. En bij zichtbare gebreken is het vaak lastig om in te schatten hoeveel het herstel gaat kosten. Een taxateur neemt de staat van een woning weliswaar mee in zijn rapport, maar hij is geen bouwkundig expert. Wij raden u dan ook standaard aan om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Een bouwkundig inspecteur heeft de beschikking heeft over speciale apparatuur. Bij de inspectie van daken gebruikt hij soms een drone. En met behulp van warmte- en infraroodmeters checkt hij of er lekkages zijn geweest en of de isolatie wel goed is aangebracht. Laatst kwam hij er zo achter dat de spouwmuurisolatie van een woning naar beneden was gezakt. Dat bewijst maar weer hoe belangrijk zo'n bouwkundige keuring is. Er zijn verschillende keuringsrapporten, bijvoorbeeld voor aan- of verkoop, Nationale hypotheek Garantie en bestaande- of nieuwbouwwoningen. Afhankelijk van het soort rapport lopen de kosten uiteen va. €250,- toe € 350,-.

   Heeft dit antwoord u geholpen? /

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

 • Bezoek ons:

  U kunt ons op meerdere
  locaties bezoeken:

  Maak hier een afspraak

 • Bel ons:

  013 461 20 10
  maandag - vrijdag
  van 8.30 - 17.30 uur

 • Volg ons:

  Twitter
  @woonfonds
  Facebook
  facebook.com/woonfonds
  LinkedIn
  nl.linkedin.com

 • Schrijf ons:

  Woonfonds Hypotheken
  Postbus 54
  7300 AB Apeldoorn

 • Mail ons

  info@woonfonds.nl
  Of vul onderstaande formulier in

 • Vragen over de ORV?

  Neem contact op met uw adviseur.

  Medische vragen?
  De medische dienst van Achmea beantwoordt uw vragen graag. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur bereikbaar op 013 462 3012.

  Woonfonds.orv@achmea.nl

Mail ons

Contact