Uit elkaar gaan

Wat doet u met het huis en de hypotheek?

Uit elkaar gaan is al vervelend genoeg. En dan moet u ook nog eens een beslissing nemen over uw woning. Wil 1 van u in het huis blijven wonen en de hypotheek overnemen? Of verkoopt u de woning? Bel ons op 013 461 20 10. Dat kan van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag zijn we er tussen 8.00 en 18.00 uur. We laten u graag weten wat u moet regelen.

De hypotheek en scheiden

Heeft u nu een hypotheek op 2 namen? Dan bent u allebei aansprakelijk voor de hele hypotheek. Er zijn bij een scheiding dan 3 opties:

 • 1 van u blijft in het huis wonen. De hypotheek blijft op beide namen.
 • 1 van u blijft in het huis wonen. De hypotheek komt op 1 naam.
 • U verkoopt de woning en u verhuist allebei

1 van u blijft in het huis wonen, de hypotheek blijft op beide namen

Het kan zijn dat u afspreekt om de woning pas later te verdelen. U maakt duidelijke afspraken over woonlasten en bijvoorbeeld de kosten voor onderhoud van de woning. 

Let bij deze keuze wel op de gevolgen voor de vertrekkende partner. Die ‘houdt’ een hypotheek en kan daardoor moeilijk zelf een nieuwe hypotheek afsluiten. Meestal heeft de vertrekkende partner ook geen recht op sommige toeslagen, zoals huursubsidie. En na 2 jaar kan de vertrekkende partner de hypotheekrente niet meer aftrekken. Laat u daarom goed adviseren over deze keuze door uw adviseur.
 

1 van u blijft in het huis wonen, de hypotheek komt op 1 naam

1 van u wordt dan alleen aansprakelijk voor de hele hypotheek. Dit heet ook wel ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’. De woning met de hypotheek komt dan helemaal op uw naam, of op de naam van uw partner. 

We toetsen of degene die in het huis blijft wonen de hypotheek alleen kan betalen. Of samen met een nieuwe partner. Dat kan ook. En hoe zit het bijvoorbeeld met alimentatie en de belastingregels? De hypotheek op 1 naam zetten kan daarom alleen via een adviseur.
 

De hypotheek op 1 naam zetten in 3 stappen

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan kunnen we alleen naar uw hypotheekaanvraag kijken als de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand ingeschreven is. Woont u samen? Dan kunt u de wijziging aanvragen zodra 1 van u de woning heeft verlaten.

Stap 1: verzamel documenten die nodig zijn

Uw adviseur heeft veel informatie en documenten nodig om u goed te adviseren. Uw adviseur stuurt deze documenten ook naar ons op. Zo kunnen we beoordelen of u de aangevraagde hypotheek kan betalen. Uw adviseur vertelt welke documenten u precies nodig heeft. Dit zijn de belangrijkste:

Legitimatie

 • Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort of een identiteitsbewijs (voor- én achterkant).

Inkomen

 • Bij vast dienstverband: Werkgeversverklaring of Inkomensbepaling Loondienst en uw laatste loonstrook.
 • Geen vast dienstverband: jaaropgaven van de laatste 3 jaar.
 • Zelfstandig ondernemer: Inkomensverklaring via Raadhuys.
 • Uitkering: toekenningsbesluit en betaalspecificatie van uw uitkering.
 • Bent u met pensioen? Een toekenningsbesluit en een betaalspecificatie van uw pensioenuitkering.

Vermogen

 • Een actueel overzicht van al uw rekeningen (spaar- en beleggingsrekeningen).
 • Heeft u kredieten? Een actueel saldo overzicht waaruit de maandlast en de restschuld van uw krediet blijkt. En een kopie van het contract.

Hoogte van uw eigenwoningschuld

 • De volledige aangifte inkomstenbelasting van het laatste jaar. 

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap

 • Het getekende convenant van de relatiebeëindiging.
 • Beschikking of overeenkomst van de relatiebeëindiging.
 • Bewijs van inschrijving van de relatiebeëindiging bij de burgerlijke stand.

Een verzekering gekoppeld aan uw hypotheek

 • Een schriftelijke verklaring wat er met de verzekering moet gebeuren.
 • Recente afkoopwaarde van de gekoppelde verzekering.

Waarde van uw woning

 • WOZ-beschikking van de gemeente of een taxatierapport. 

   

Stap 2: ga naar uw adviseur

Uw adviseur geeft u persoonlijk advies en vraagt de hypotheekwijziging bij Woonfonds aan. U kunt de wijziging niet zelf bij Woonfonds aanvragen. De adviseur maakt een goede inschatting van wat mogelijk is. U hoort van uw adviseur of het haalbaar is om de hypotheek op uw naam te zetten of niet. Daarna beoordeelt Woonfonds uw aanvraag en de documenten. 

U betaalt bij Woonfonds geen administratiekosten om de hypotheek aan te passen. U betaalt wel kosten voor het advies van een adviseur. U spreekt samen met uw adviseur een prijs af. Die prijs hangt af van wat de adviseur voor u doet. 

Stap 3: na ons akkoord kunt u naar de notaris

Woonfonds stuurt alle documenten naar de notaris. De notaris maakt de akte van verdeling op. De notaris stuurt de getekende documenten weer naar ons. Is alles bij ons binnen? Dan regelen we de administratie en zetten we de hypotheek op 1 naam. U krijgt een bevestigingsbrief met een hypotheekoverzicht waarin de gewijzigde gegevens van uw hypotheek staan.
 

U verkoopt de woning en verhuist allebei

Uw huis wordt verkocht. Wilt u daarna een nieuw huis kopen en heeft u daarvoor een nieuwe hypotheek nodig? Dan kunt u via een adviseur een nieuwe hypotheek aanvragen. Vind een adviseur.

Uw adviseur regelt de wijziging van de hypotheek

De hypotheek op 1 naam zetten is vaak ingewikkelder dan een nieuwe hypotheek aanvragen. Maak een afspraak met een hypotheekadviseur om te kijken of het een goede optie voor u is. U weet dan ook of u in het huis kan blijven wonen.

Vind uw adviseur