Verwerkingstijden

Let op: door de grote instroom kunnen onze verwerkingstermijnen langer zijn dan hieronder genoemd. Met name de verwerkingstijd van nieuwe hypotheken is momenteel langer.

Hieronder vindt u onze verwerkingstijden

 
Nieuwe hypotheek  Actuele verwerkingstijden
Offerte 1 werkdag
Complete beoordeling (indien alle stukken aanwezig) 4 werkdagen
Finaal akkoord 2 werkdagen

 

Tussentijdse rentewijziging Standaard verwerkingstijden
Aanvraag rentevoorstel 3 dagen
Bevestiging rentevoorstel 5 werkdagen na ingangsdatum nieuwe rente
Bevestiging contractuele nieuwe rente 5 werkdagen na ingangsdatum nieuwe rente

 

Algeheel aflossen Standaard verwerkingstijden
Opmaken aflosnota 5 werkdagen vóór de aflosdatum
Afronden algehele aflossing 5 werkdagen

 

 
Omzettingen Standaard verwerkingstijden
Einde looptijd 10 werkdagen
Overlijden 10 werkdagen
Wijziging aflosvorm 10 werkdagen

 

 
Ontslag Standaard verwerkingstijden
Verwerken 10 werkdagen

 

 
Bouwdepot Standaard verwerkingstijden
Uitbetalen 5 werkdagen

Direct contact met uw acceptanten

Heeft u een vraag? Neem direct contact op met de acceptant die met uw zaak bezig is.

Telefoonnummer: 013 - 461 2020
Mail: adviseurs@woonfonds.nl

Mailen mag niet, uploaden wel

Formulieren en documenten kunt u uploaden via woonfonds.nl/voor-adviseurs/uploaden

Uploaden