Woonfonds denkt met ondernemers mee

Hypotheken voor zelfstandigen

Woonfonds is specialist op het gebied van hypotheken voor zelfstandigen. Ook voor ondernemers die kortgeleden gestart zijn, biedt Woonfonds mogelijkheden voor een hypotheek. En we houden rekening met mogelijke gevolgen van corona.

Woonfonds denkt met ondernemers mee
 

Ruimte voor startende ondernemer
Woonfonds beschouwt een ondernemer die minimaal 12 maanden als zelfstandige werkt als startende ondernemer. Starters kunnen voor een financiering tot 80% van de marktwaarde tegen het reguliere tarief een hypotheek sluiten. Het volledige overzicht vindt u terug op onze productkaart.    

Meedenken met de adviseur
Het voordeel van Woonfonds is dat de acceptanten meedenken en verder kijken dan alleen de jaarcijfers. En Woonfonds doet ook veel zelf, zoals het beoordelen van de cijfers van de zelfstandige. Omdat we voor de inkomensbeoordeling niet met externe partijen samenwerken, zijn hier geen extra kosten mee gemoeid. Dat is in het voordeel van de klant.

Eerdere inkomsten tellen mee
Startende ondernemers kunnen bij Woonfonds het inkomen uit voorgaand dienstverband meenemen bij het berekenen van de leencapaciteit. Uniek is dat u ook eerdere inkomsten uit onderneming mag meetellen. Dus iemand die, bijvoorbeeld vanwege corona, wisselde tussen zelfstandig en loondienst, kan de eerdere inkomsten uit beide bronnen mee laten tellen. De enige voorwaarde is dat hij of zij in dezelfde branche werkzaam is geweest.

2-1-3 methode voor ondernemers
Met ingang van 2022  kunt u voor ondernemers, naast de gebruikelijke rekenmethoden, de 2-1-3 methode gebruiken voor het berekenen van het toetsinkomen. We komen hiermee tegemoet aan de impact van corona op het inkomensverloop van ondernemers en laten onze toegevoegde waarde zien als doelgroepspecialist. Door deze rekenmethode weegt het coronajaar 2020 minder zwaar mee en kan een ondernemer extra lenen.

Als u deze unieke methode toepast, telt 2019 2 keer mee, telt 2020 1 keer mee en telt 2021 3 keer mee. Houd hierbij rekening met deze voorwaarden:

  • 0,3% renteopslag voor de eerste gekozen rentevastperiode.
  • Alleen inkomen uit onderneming telt mee voor de bepaling van het toetsinkomen.
 
Lees alle artikelen