geld lenen kost geld

Is een huis kopen en verhuren rendabel?

Woningverhuur, 08-07-2021

Het kan slim zijn om uw spaargeld te gebruiken om een verhuurwoning te kopen. Het rendement is vaak hoger dan wanneer u het geld op een rekening zet. En de vraag naar woningruimte is groot. Maar wanneer levert woningverhuur winst op?

Man met tablet

 

Ontdek wat woningverhuur u kan opleveren

Bij de koop van een verhuurwoning heeft u te maken met direct en indirect rendement. Direct rendement is de huur die u krijgt. Daarnaast kan de verhuurwoning in waarde toenemen. Die gestegen waarde is indirect rendement. In dit artikel zoomen we in op het directe rendement: de huurinkomsten. 

Een rendabel huis kopen
Er zijn veel factoren die bepalen of een huis kopen en verhuren rendabel is. De hoogte van de huur legt veel gewicht in de schaal. Hoe hoger de huur, hoe groter de kans op een goed rendement. Zorg ervoor dat u wel weet hoeveel huur u maximaal mag vragen. De overheid legt de regels uit.

Voor het rendement zijn de kosten van een verhuurwoning misschien wel net zo belangrijk. Deze kunt u onderverdelen in:

Eenmalige kosten voor een verhuurwoning:

  • Koopprijs van de woning
  • Kosten voor financieel advies, taxatie en notaris
  • Overdrachtsbelasting (8% van de koopsom)
  • Eventuele verbouwingskosten voordat u de woning kunt verhuren

Kosten die steeds terugkeren:

  • Rentekosten over het deel dat u financiert met een Woningverhuur Hypotheek
  • Onderhoudskosten van de woning 
  • Beheerkosten als u ervoor kiest om het beheer uit te besteden aan een bedrijf 

Reken uit wat u onderaan de streep overhoudt
Het is prettig als u iedere maand op tijd de huur ontvangt. Deze bruto-inkomsten zeggen alleen nog weinig over het echte resultaat onder aan de streep. Pas na het verrekenen van de kosten van de verhuurwoning weet u wat het nettoresultaat is. Deze rekensom geeft hét antwoord op de vraag of een huis kopen en verhuren in uw situatie rendabel is. In dit artikel leest u hoe u dat precies berekent.

’Bij woningverhuur horen ook risico’s
U wilt vooraf zo zeker mogelijk weten dat een huis kopen en verhuren geld oplevert. Houd bij het maken van een begroting rekening met risico’s die nadelig zijn voor het rendement. Leegstand kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben. Zonder huurder ontvangt u geen huurinkomsten. Overigens lijkt het risico hierop klein in de woningmarkt van nu. 

Reken u niet te snel rijk
U krijgt ook te maken met kosten voor de verhuurwoning. Bijvoorbeeld voor onderhoud. Die kosten kunnen soms hoger uitpakken dan u dacht. En leende u geld om de woning te financieren? ? Dan kan ook een stijging van de rente het kopen en verhuren van een huis minder rendabel maken. Dit geldt vooral als de rente hoger is als uw rentevast-periode afloopt en u nieuwe renteafspraken moet maken. 

Toch kunt u met verhuur al snel meer rendement maken dan op een spaarrekening. Maak voor uzelf een goede begroting. En reken met zowel positieve als minder rooskleurige scenario’s. Een financieel adviseur kan u hierbij helpen.

Beginnergids woonverhuur

Gratis Woningverhuur Beginnersgids

Alles wat u moet weten om succesvol en zorgeloos een woning te verhuren. Van het vinden van een geschikte verhuurwoning tot de invloed van het puntenstelsel.
Download de beginnersgids

Lees meer over woningverhuur