geld lenen kost geld

Rendement verhuurwoning: van bruto naar netto

Woningverhuur, 16-06-2020

Aan de lage spaarrente komt voorlopig geen eind. Veel mensen kijken dan ook hoe spaargeld meer kan opleveren. Niet iedereen denkt aan het kopen van een woning voor de verhuur. Maar kijk eens naar het resultaat onder de streep.

Notaris

 

De hoogte van de huur zegt niet alles

Het rendement op uw investering hangt mede af van de huur die u maandelijks ontvangt. De keuze van de verhuurwoning is dus een belangrijke stap voor het halen van het beoogde rendement. Toch zegt de hoogte van de huur niet alles. 

Voor het nettoresultaat moet u ook rekening houden met de kosten. Denk daarbij aan eenmalige kosten, zoals notaris- en taxatiekosten. Laat u het beheer over aan een bedrijf? Reken in dat geval op beheerkosten. Daarnaast betaalt u periodieke kosten zoals de rente op de hypotheek waarmee u de koop financiert.

Voorbeeld rendement verhuurwoning berekenen
In verschillende stappen geven we een realistisch voorbeeld van het rendement bij een woning van  € 200.000,-.

Stap 1 - Totale kosten aankoop woning

Allereerst berekenen we de totale kosten, inclusief kosten koper.

 Koopprijs woning   € 200.000,-
 Kosten koper   € 10.210,-
 Kosten klein onderhoud   € 1.000,-
 Totale aankoopkosten   € 211.210,-

Stap 2 - Jaarlijkse rente en aflossing hypotheek

We gaan er in het voorbeeld vanuit dat u 70% van de woningwaarde leent, ofwel € 140.000,-. U betaalt 3,5% aan jaarlijkse rente. De rentevaste-periode is 10 jaar. U lost binnen die tijd de hypotheek ook voor een deel af.

 Rentelasten hypotheek  € 4.900,-
 Aflossing  € 938,-
 Totale uitgaven  € 5.838,-

Stap 3 - Uw eigen inleg

U vult de hypotheek aan met eigen geld. Hierbij spelen ook de kosten koper een rol.

 Aanvulling hypotheek  € 60.000,-
 Kosten koper + onderhoud  € 11.210,-
 Uw totale inbreng  € 71.210,-

Stap 4 - Huurinkomsten min kosten

De netto inkomsten zijn te berekenen door de jaarlijkse hypotheeklasten af te trekken van de huuropbrengsten. De huur bedraagt € 1.000,- per maand: dit zijn de bruto-huurinkomsten. Naast de hypotheeklasten maakt u als verhuurder ook kosten voor beheer en onderhoud.

 Huurinkomsten  € 12.000,-
 Hypotheeklasten  € 4.900,-
 Beheer + onderhoud  € 2.064,-
 Totaal  € 5.036,-

Stap 5 - rendement op uw investering

Nu zijn alle gegevens bekend om het daadwerkelijke rendement over uw investering te bepalen. Jaarlijks blijft er dus € 5.036,- over. Dit is 7,07% van uw oorspronkelijke inleg van € 71.210,-. U ziet dat de aflossing van de hypotheek bij stap 4 niet is meegenomen in de berekening. Het is reëel om aflossingen op de hypotheek niet te zien als een kostenpost. U bouwt door de lening af te lossen immers waarde op.
 

Het rendement hangt van veel factoren af

Het rendement uit de verhuur van de woning is afhankelijk van talloze zaken. Krijgt u inderdaad de huur die u heeft begroot en zijn de onderhoudskosten en de toekomstige hypotheekrente juist ingeschat? 

Er is niet 1 model waarmee u vooraf exact kunt vaststellen wat het verhuren van een woning oplevert. Het is vooral belangrijk om rekening te houden met verschillende scenario’s, zodat u zich goed bewust bent van de risico’s en het mogelijke rendement.

Overweegt u ook 1 of meer woningen te kopen en verhuren??
Een Woningverhuur Hypotheek afsluiten is al eerder mogelijk dan u denkt. Een adviseur gespecialiseerd in woningverhuur in uw omgeving kan u adviseren en verder op weg helpen. 
Beginnergids woonverhuur

Waar levert woningverhuur het meest op?

Kijk welke factoren er meespelen bij het bepalen van de beste regio voor het kopen van een verhuurwoning.