Maak bijzondere persoonsgegevens onleesbaar

Voorkom vertraging bij aanvragen

Wij vragen je om op te letten dat je geen documenten naar ons stuurt met bijzondere persoonsgegevens. Let vooral op bij bankrekeningoverzichten.

 

 

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?
Gevoelige gegevens als iemands etnische afkomst, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, seksuele voorkeuren of vakbondslidmaatschap worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een wettelijke uitzondering is.

Wij nemen documenten met bijzondere persoonsgegevens niet in behandeling
Wij mogen deze informatie niet ontvangen. Voorkom vertraging en maak bijzondere persoonsgegevens onleesbaar. Denk bijvoorbeeld aan bankrekeningoverzichten. Hierop kunnen betalingen staan aan religieuze instellingen, vakbonden of zorginstellingen met expliciete omschrijving van een ziekte of afwijking. Dus voorkom vertraging en maak bijzondere persoonsgegevens onleesbaar.

 
Lees alle artikelen
Gegevensverwerking