geld lenen kost geld

Investeren in woningverhuur met vermogen uit uw onderneming

Woningverhuur, 14-07-2020

Veel ondernemers hebben meer vermogen in de onderneming dan nodig voor de directe bedrijfsvoering. Dit kapitaal rendeert nauwelijks op de bedrijfsrekening. 1 of meer woningen kopen en verhuren kan meer opleveren.

Woningverhuur

 

Overwinst meenemen

Binnen de onderneming kan er sprake zijn van overwinst. Samengevat is overwinst de normale jaarwinst, waar een marktconforme beloning van afgetrokken wordt voor de arbeid die u als ondernemer heeft geleverd. Daarnaast wordt een reële vergoeding over geïnvesteerd kapitaal ingehouden. 

Bij de verhuurhypotheek telt de overwinst tot maximaal 50% mee bij het toetsen van uw inkomen. Dit levert ruimere mogelijkheden op bij het investeren in een woning om te verhuren. Ook als deze overwinst al is uitgekeerd in de vorm van dividend. Bij het berekenen van de overwinst wordt het gemiddelde genomen van de afgelopen 3 jaar.

Lenen van uw eigen bv
Veel ondernemingen hebben in de loop van de tijd meer dan voldoende reserves opgebouwd. Het opgebouwde vermogen in de onderneming kunt u als ondernemer aanwenden om te investeren in een verhuurwoning. Bijvoorbeeld in de vorm van een langlopende (hypothecaire) lening aan u als DGA. Zo'n lening kan aantrekkelijker zijn, dan het kapitaal aan u uit laten keren in de vorm van dividend. Bij deze uitkering bent u de belastingdienst namelijk 26,25% (2020) aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd. Een heffing die niet geldt bij een lening aan u als DGA.

De Belastingdienst stelt wel eisen aan zo’n lening. Zo moet de lening voldoen aan de criteria van een zakelijke lening. In hoofdlijnen houdt dit in dat de bv voorwaarden hanteert die ook zouden gelden als de lening wordt verstrekt aan iemand anders dan uzelf. Met reële afspraken over onder andere de rentevergoeding en terugbetaling. 

Onderdeel van een reguliere zakelijke lening is verder een contract waarin de afspraken duidelijk zijn vastgelegd. Constateert de Belastingdienst dat de lening niet zakelijk is? Dan kan het alsnog als een belastbare uitkering aan u in privé gezien worden.

Benieuwd naar uw investeringskansen?

Woonfonds werkt met adviseurs gespecialiseerd in woningverhuur die u adviseren over de financiering en het mogelijke rendement van investeren in een verhuurwoning. Bij Woonfonds mag u 4 woningen naast uw eigen woning financieren.
Beginnergids woonverhuur

Download de Woningverhuur Beginnersgids

Alles wat u moet weten om succesvol en zorgeloos een woning te verhuren. Van het vinden van een geschikte verhuurwoning tot de invloed van het puntenstelsel.