geld lenen kost geld

Huurverhoging 1 juli: dit zijn de regels

De maand juli is jaarlijks hét moment om de huur aan te passen. Vorig jaar beschermde de overheid huurders tegen forse verhogingen van hun maandlasten door het lastige coronajaar. Vraagt u zich af of u in juli wel een huurverhoging mag doorvoeren? Wij informeren u over de regels.

In de sociale sector werden de huren vorig jaar bevroren. De huurverhoging in de vrije sector werd gemaximeerd. Ook dit jaar neemt de overheid maatregelen om huurders te beschermen. Hier moet u als verhuurder natuurlijk rekening mee houden.
 

 

Sociale of vrije sector? Dat maakt verschil

Sociale huurwoningen hebben een kale huur lager of gelijk aan € 763,47. Is de huur hoger? Dan valt uw verhuurwoning onder de vrije sector. Voor beide sectoren gelden andere regels. Het aantal huurpunten  van uw woning bepaalt de maximaal toegestane huur. Met deze huurprijscheck berekent u de huurpunten van uw woning. Lees alles over dit onderwerp op de website  van de Rijksoverheid.
 
Sociale sector: huurverhoging is weer toegestaan 
Dit jaar mag de huur van sociale woningen vanaf 1 juli weer verhoogd worden. Bij een huur hoger dan € 300 mag de huur maximaal 2,3% stijgen. Wel gelden de volgende uitzonderingen: 
 
De huur mag met € 25 worden verhoogd als de huur lager is dan € 300
Voor hogere middeninkomens geldt een maximale huurverhoging van € 50
Voor hoge inkomens geldt een maximale huurverhoging van € 100
 
Belangrijk is dat het aantal huurpunten van de woning leidend is. Na de verhoging mag de huur nooit hoger zijn dan de maximaal toegestane huur op basis het puntenaantal.

Vrije sector: huurverhoging is gemaximeerd
Tot tenminste 1 mei 2024 mogen verhuurders in de vrije sector de huur niet onbeperkt verhogen. Dit jaar ligt de grens op 3,3% . Is er in een huurcontract een lager percentage opgenomen? In dat geval geldt die afspraak. 
 

Er zijn uitzonderingen op de huurverhoging van 1 keer per jaar

In principe mag u de huur 1 keer per jaar verhogen. In de sociale sector gebeurt dit vaak op 1 juli. Tussentijds verhogen mag in beide sectoren wanneer u de woning heeft verbeterd. In de sociale sector gelden nog 2 andere uitzonderingen:

  • De huurder komt er halverwege het jaar in. Bijvoorbeeld als de huurder 1 december in de woning komt wonen, mag u de huur ook op 1 juli verhogen.
  • Er zat meer dan 12 maanden zat tussen de vorige huurverhoging. Stel u vergeet de huur op 1 juli te verhogen en dit doet u op 1 september. Dan mag u toch op 1 juli in het jaar erna de huur weer verhogen. 

In de sociale sector moet u de huurverhoging minimaal 2 maanden van te voren schriftelijk aangeven. In de vrije sector gaat de huur automatisch omhoog zoals is afgesproken in het huurcontract.

Mogelijke wetswijziging huurverhoging vrije sector
De inflatie in het voorgaande jaar bepaalt de maximale huurverhoging in de vrije sector, plus 1%. Door de extreme inflatie dit jaar komen huurders volgend jaar in de problemen. Minister de Jonge onderzoekt een andere berekenmethode. Hiervoor is eerst een wetswijziging nodig. 

 
Verhoogt u de huur? Ga in gesprek met de huurder en geef duidelijk aan waarom u deze stap neemt. Een goede relatie met huurders staat voorop. Daarnaast kan de huurder bezwaar maken bij de huurcommissie als de verhoging niet aan de regels voldoet. Daar zit niemand op te wachten.
Woningverhuur te huur