Verduurzamen

Duurzaam wonen met Woonfonds

De stijgende energiekosten drukken steeds meer op de bestedingsruimte van uw klant. Het bespreekbaar maken van duurzame verbeteringen aan de woning wordt daarmee extra relevant. Woonfonds biedt klanten ook rentekorting bij verduurzaming. 

0,8% korting op Groen Leningdeel

Speciaal voor verduurzaming heeft Woonfonds een Groen Leningdeel ontwikkeld met een ruime korting op de rente. Dit leningdeel moet de klant gebruiken om te verduurzamen. De korting is beschikbaar voor nieuwe klanten (tot 1 juli 2024) en voor bestaande klanten die aanvullend lenen of verhuizen.

 
Groen Leningdeel in het kort

 • De actuele rentekorting op het Groen Leningdeel is 0,8%
 • De klant ontvangt de korting gedurende de rentevastperiode
 • Deze lening is annuïtair of lineair 
 • Maximaal leningbedrag: € 25.000
 • Maximale looptijd: 15 jaar
 • De rente kan door de korting niet lager worden dan 0%
 • De lening kan uit meerdere leningdelen bestaan
  (tot maximaal € 25.000)
 • Automatische renteverlaging bij verlaging van de risicoklasse 
    
Bekijk de voorwaarden
Groen Leningdeel
 

Duurzaamheidsscan

Deze scan maakt inzichtelijk welke duurzame oplossingen relevant zijn voor de woning van uw klant. In 2 minuten doet u samen met uw klant de scan. Vul de postcode en het huisnummer in en beantwoord de vragen in de scan.
U vindt deze scan op de website van Centraal Beheer.
 
Doe de scan