Ons fraudebeleid

Zo gaan we met fraudeurs om

We werken bij Woonfonds op basis van vertrouwen. Toch weten we dat sommige mensen hier misbruik van maken door fraude te plegen. Daarom hebben we een fraudebeleid om fraude actief aan te pakken.
 

Wat verstaan we onder fraude?

Onder fraude verstaan we ‘Woonfonds doelbewust (opzettelijk) benadelen, zodat uzelf of een ander er financieel beter van wordt’. Denk bijvoorbeeld aan:

 • geen juiste informatie geven.
 • nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen.
 • niet alle of geen juiste informatie geven die we nodig hebben om een hypotheekaanvraag te beoordelen.
 • niet zelf in een huis gaan wonen waarvoor een hypotheek wordt aangevraagd of afgesloten.
 • bewust informatie achterhouden, bijvoorbeeld over een strafrechtelijk verleden of eerdere royementen bij andere banken of hypotheekverstrekkers.

Wat doen wij tegen fraude?

Om fraude te voorkomen

We screenen onze medewerkersDe medewerkers die werken aan het voorkomen en bestrijden van fraude zijn daarvoor goed opgeleid en getraind. Daarnaast investeren we in technologie. We willen hiermee voorkomen dat mensen die fraude willen plegen klant worden.

 

Als wij fraude vermoeden

Als we denken dat iemand fraudeert, dan onderzoeken we dat. Natuurlijk volgen we hierbij de regels. Bijvoorbeeld het recht van hoor en wederhoor. Dat betekent dat iemand zich mag verdedigen door uit te leggen hoe het zit. Ontdekken we dat het om fraude gaat, dan kunnen we verschillende maatregelen nemen, zoals:

 • geld dat we betaald hebben terug laten betalen.
 • extra gemaakte kosten in rekeningen brengen.
 • de hypotheek bij Woonfonds opzeggen.
 • verzekeringen bij Achmea opzeggen.
 • aangifte doen bij de politie.

Fraude melden bij de politie

Woonfonds voert een actief fraudebeleid. Zo zorgen we er samen met opsporingsinstanties voor dat fraudeurs hun straf krijgen. We doen aangifte als:

 • dit zinvol is (als er bijvoorbeeld sprake is van een aanzienlijke financiële schade).
 • de politie daarom vraagt.

We informeren klanten die frauderen

Personen die frauderen, krijgen een brief van ons. In die brief staat wat we gevonden hebben en welke maatregelen we nemen. In de brief staat ook of we de fraudeur registeren bij andere banken, hypotheekverstrekkers of de politie.