Voor een gerust gevoel

Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) ontvangen uw nabestaanden eenmalig een bedrag als u overlijdt. U kunt bij ons geen nieuwe Woonfonds ORV afsluiten. Wel kunt u uw ORV veranderen of stoppen.
 

Dagelijks opzegbaar

Onze verzekering is dagelijks opzegbaar. Heel handig want uit eigen cijfers blijkt dat het merendeel van de verzekeringen met een looptijd van 30 jaar, eerder stopt dan de afgesproken datum. 

Premie die bij u past

Bij ons betaalt u elke maand een premie die hoort bij het risico dat u op dat moment loopt. Bij de start van de verzekering ontvangt u een overzicht met de premie van elk maand. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering?

 • Afbetaling van uw hypotheek (deels)
 • Opvangen van inkomen van verzekerde die wegvalt
 • Aflossing van schulden
 • (Tijdelijk) minder werken
 • Het betalen van de studie van de kinderen
   

Info op een rij

Welke verzekeringsvorm past bij u?

Onze overlijdensrisicoverzekering kent verschillende uitkeringsvormen:

 • Gelijkblijvend bedrag
 • Lineair dalend bedrag
 • Annuïtair dalend bedrag

Uniek, bij Woonfonds kunt u op 1 polis een deel gelijkblijvend en een deel dalend verzekeren.

Uw adviseur kan u alles vertellen over welke vorm of combinatie van uitkeringsvormen het beste bij u past.

Welk bedrag kunt u het best verzekeren?

U kunt zelf kiezen welk bedrag uw nabestaanden nodig hebben als u er niet meer bent. Het Nibud geeft inzicht in de financiële gevolgen na een overlijden.

Looptijd

De overlijdensrisicoverzekering sluit u af voor een bepaalde tijd. Dat noemen we de looptijd van uw overlijdensrisicoverzekering. Deze looptijd bepaalt u zelf als u de verzekering afsluit. Hoe lang dit is, hangt af van het doel dat u heeft met de verzekering. Uw adviseur kan u hierin adviseren.

 • De verzekering stopt uiterlijk als de verzekerde 75 jaar wordt.
 • Bij het verhogen van het verzekerd bedrag of het verlengen van de looptijd, vult de verzekerde medische gegeven in. Wij beoordelen deze gegevens. Dat kost tijd. U kunt de verzekering daarom aanvragen totdat de persoon die u wilt verzekeren 67 jaar en 6 maanden is.

Productvoorwaarden

Medische informatie

Overige informatie

 

Wat is wel en niet verzekerd?

Wat is verzekerd?

 • Een uitkering van een bedrag als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum. Het verzekerde bedrag bepaalt u zelf. U bepaalt ook zelf aan wie wij moeten uitkeren.
 • Ook als u een gevaarlijk beroep heeft of aan een gevaarlijke sport doet.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit als:

 • De verzekerde overlijdt na een poging tot zelfdoding als dit gebeurt binnen 2 jaar na het afsluiten van de verzekering.
 • Als u of de verzekerde ons verkeerde of misleidende informatie gaf. Bijvoorbeeld als de verzekerde ons niet alles vertelde over zijn of haar gezondheid.
 • Als de verzekerde in een buitenlands leger dient.
 • Als de verzekerde terroristische handelingen uitvoert.
 • Als de verzekerde in een land is waarvoor een negatief reisadvies geldt.

Meer informatie leest u in uw productvoorwaarden.

 

Wijziging doorgeven

Wijziging doorgeven

Vraag uw adviseur om advies
Heeft u een Woonfonds ORV en verandert er iets in uw situatie? Dan kan dat invloed hebben op uw verzekering. Neem contact op met uw adviseur om uw verzekering aan te passen. Samen met uw adviseur vindt u de beste oplossing voor uw situatie.

Sommige veranderingen kunt u zelf doorgeven
Zoals een wijziging in uw rookgedrag of het veranderen van de begunstiging.

Mailen mag niet, uploaden wel
Gebruik daarom onze beveiligde upload-tool. Zo bent u er zeker van dat uw gegevens veilig bij ons aankomen.

Documenten uploaden

Wijzigingsformulieren

Mailen mag niet, uploaden wel

Gebruik daarom onze beveiligde upload-tool. Zo bent u er zeker van dat uw gegevens veilig bij ons aankomen.

ORV documenten uploaden
 

Overlijden melden

Overlijden melden

Heeft u een Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering en is de verzekerde overleden? U kunt dit op verschillende manieren aan ons doorgeven. Lees er hier alles over.
 

Medische beoordeling

Gezondheidsverklaring

Deze verzekering keert uit als u overlijdt. Wij willen daarom meer weten over uw gezondheid als u het verzekerd bedrag verhoogt. Of de looptijd verlengt. U vult hiervoor online een gezondheidsverklaring in. Een formulier met vragen over uw gezondheid. Wij beoordelen de antwoorden op de vragen uit de gezondheidsverklaring. Zo bepalen we of we de verzekering kunnen veranderen.

Hoe werkt de medische beoordeling
 

Contact

 

Heeft u vragen over uw medische beoordeling?

De Medische Dienst is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 18.00 uur. Bel naar  013 462 30 12 of stuur een mail naar gezondheid@woonfonds.nl.

Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen 
Wij horen graag van u als u ontevreden bent over de medische beoordeling. Of als u een klacht hebt.

Medische beoordeling: wat kunt u verwachten

Vraag uw adviseur om advies

Heeft u een Woonfonds ORV en verandert er iets in uw situatie? Dan kan dat invloed hebben op uw verzekering. 

Neem contact op met uw adviseur om uw verzekering aan te passen. Samen met uw adviseur vindt u de beste oplossing voor uw situatie.
 

Veel gestelde vragen over de overlijdensrisicoverzekering

Pandhouder

Wat is een pandhouder?

Pandhouder is meestal de bank of hypotheekverstrekker

 • Als de verzekering nodig is bij een lening of hypotheek, wil de bank of hypotheekverstrekker vaak dat de verzekering wordt verpand. De bank of hypotheekverstrekker wordt dan pandhouder.
 • De pandhouder heeft als 1e recht op de uitkering.
 • Bij een uitkering uit de verzekering gaat de pandhouder dus voor op de begunstigde(n).
 • Met de uitkering wordt de schuld (of een gedeelte daarvan) terugbetaald. Bij een hypotheek bijvoorbeeld.
 • Is de uitkering uit de verzekering groter dan de schuld? Dan betalen we de rest aan de begunstigde(n).
 • Als u de verzekering wilt veranderen of stoppen, hebt u toestemming nodig van de pandhouder.

Een overlijdensrisicoverzekering is vaak niet meer verplicht bij een hypotheek. Is deze verzekering nu overbodig?

U voorkomt met een overlijdensrisicoverzekering dat u uw nabestaanden met een hoge hypotheekschuld achterlaat. Overlijdt u? Dan keert uw overlijdensrisicoverzekering uit. Uw nabestaanden ontvangen het verzekerde bedrag. Zij kunnen met dat bedrag de hypotheek aflossen of blijven betalen. En kunnen in het huis blijven wonen.
 

Belasting

Wanneer betaal ik belasting bij een overlijdensrisicoverzekering?

Soms betalen u of uw nabestaanden belasting over het bedrag dat zij krijgen uit de overlijdensrisicoverzekering. Hieronder leggen we de belangrijkste belastingregels uit.

Lees meer