We vertrouwen onze klanten

Toch checken we soms iets

Woonfonds helpt om witwassen, fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. Dat doen alle banken in Nederland, samen met de overheid. Het betekent bijvoorbeeld dat we persoonsgegevens controleren. En soms meer informatie vragen bij een opvallende betaling.

Dit vragen wij u


Als u klant wordt

Sluit u een hypotheek af bij Woonfonds? Dan controleren we uw persoonsgegevens. Daarvoor vragen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs. We vragen u soms ook of u belastingplichtig bent in een ander land.

Als u al klant bent
Heeft u al een hypotheek bij Woonfonds? Dan vragen we u om uw gegevens up-to-date te houden in Mijn Leninginzicht. Bij een aanpassing van uw hypotheek moeten we u soms opnieuw om uw identiteitsbewijs vragen.
 

Soms vragen we om een toelichting

Woonfonds is verplicht om de betalingen en aflossingen voor hypotheken te controleren. Dat staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Soms zien we in onze controles een opvallende aflossing of betaling. Bijvoorbeeld een groot bedrag of veel overboekingen. We sturen dan meestal een brief waarin we om een toelichting vragen. Dit betekent niet dat we onze klanten niet vertrouwen. Onze controles zijn nodig om witwassen en andere financiële criminaliteit te voorkomen en tegen te gaan. We snappen dat het vervelend is als we om een toelichting vragen. Maar we vragen u om begrip te hebben voor het onderzoek dat we moeten doen.
 

We kunnen vragen waar het geld vandaan komt

We helpen u op weg om dat te bewijzen

Spaargeld

Stond het bedrag de afgelopen 3 jaar steeds op een (spaar)rekening bij een andere bank? Stuur ons dan:
 • De jaaroverzichten van de (spaar)rekening waarop te zien is dat het bedrag al 3 jaar op de (spaar)rekening bij de andere bank staat. Op een jaaroverzicht staan het saldo van 1 januari én 31 december. Daarom zijn de jaaroverzichten van de afgelopen 2 jaar meestal voldoende.

Stond het bedrag korter dan 3 jaar op (spaar)rekening bij een andere bank? Stuur ons dan:

 • De bankafschriften met de bijschrijvingen. Is het bedrag niet geleidelijk gespaard? Stuur ons dan een bewijs waaruit blijkt hoe u aan het geld komt. Zie de informatie hieronder. 

Erfenis of schenking

Bij een erfenis stuurt u ons:

 • Een verklaring van erfrecht en een bankafschrift met de overboeking.
 • Of een ander document waaruit blijkt dat u erfgenaam bent, en een bankafschrift met de overboeking.

Een schenking bewijst u bijvoorbeeld met:

 • De schenkingsovereenkomst en een bankafschrift met de overboeking.
 • En/of de aangifte schenkbelasting.
 • En/of een bankafschrift met de overboeking waar in de omschrijving staat dat het een schenking is.

Lening

Stuur ons de leningsovereenkomst met deze gegevens:

 • Het bedrag en het doel van de lening.
 • De naam en het adres van degene die het bedrag aan u leent.
 • De datum van de lening. 

Inkomen uit werk

Stuur ons:

 • Uw laatste belastingaangifte (inkomstenbelasting).
 • En/of de loonstroken van de laatste 3 maanden met daarop de naam en het adres van de werkgever.

Verkoop woning of ander onroerend goed

Stuur ons:

 • De afrekening van de notaris en het bankafschrift met de overboeking.

Verkoop auto, boot of ander onroerend goed

Stuur ons:

 • Het overschrijvingsbewijs van de RDW en het bankafschrift met de bijschrijving op uw rekening.
 • Of de verkoopovereenkomst en het bankafschrift met de bijschrijving op uw rekening.

Verkoop beleggingen

Stuur ons:

 • Een beleggingsoverzicht waaruit blijkt dat er beleggingen verkocht zijn.
 • En een bankafschrift met de overboeking naar uw rekening. 

Dividend of opname bedrijfsrekening

Stuur ons:

 • De laatste 2 jaarrekeningen van het bedrijf.
 • Of de laatste 2 aangiftes inkomstenbelasting. 

Verkoop bedrijf of bedrijfsbelang

Stuur ons een ondertekende brief van de advocaat of accountant die bij de verkoop betrokken was en het verkoopcontract met deze gegevens:

 • Naam en adres van het bedrijf.
 • De totale verkoopprijs.
 • Aandeel aanvrager.
 • Aard van de onderneming.
 • De verkoopdatum. 
 

Kreeg u van ons een brief? 

Upload uw formulier en de bewijsstukken 

Het is belangrijk dat u het formulier bij de brief invult en terugstuurt. Doet u dat niet? Dan moeten we de overboeking misschien doorgeven aan de Financial Intelligence Unit. Upload hier eenvoudig en veilig het formulier en de documenten die nodig zijn.

Wilt u meerdere documenten uploaden bij een bericht? Selecteer dan alle documenten die u wilt meesturen en voeg ze in 1 keer toe.
Lukt het uploaden niet? U kunt uw formulieren en documenten ook per post versturen. Of e-mailen. Houd er wel rekening mee dat e-mailen minder veilig is. U moet dus zelf de afweging maken of u dit risico wilt nemen.

 • tm@woonfonds.nl
  Zet alstublieft het TMS-nummer in het onderwerp. Dit staat in de brief die u ontving.
 • Antwoordnummer 1350
  7300 VB Apeldoorn


Antwoord op veelgestelde vragen

Wanneer is een aflossing of betaling opvallend?

Aflossingen en betalingen kunnen om verschillende redenen opvallen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een groot bedrag. Om welke bedragen het precies gaat, maken we niet bekend. Dit kan ook veranderen.

Hoe gaat Woonfonds om met de (privacygevoelige) informatie die ik stuur?

We zijn ons ervan bewust dat we soms persoonlijke, privacygevoelige informatie vragen. Dat doen we om te voldoen aan een belangrijke wettelijke verplichting. Dat betekent ook dat we de gegevens die u stuurt 5 jaar moeten bewaren. 

We gaan zeer zorgvuldig om met uw gegevens. Alleen medewerkers die de controles doen, kunnen uw gegevens zien. En we houden ons aan het privacy statement van Woonfonds. 

Wat gebeurt er als ik geen antwoord geef of niet wil meewerken?

U bent niet verplicht de vragen te beantwoorden. Maar we raden u aan het wel te doen. Als u de vragen niet beantwoordt, kunnen we niet bepalen of er sprake is van een ‘ongebruikelijke transactie’. Woonfonds moet de overboeking dan mogelijk melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland).

FIU-Nederland is een onderdeel van de overheid en analyseert ‘ongebruikelijke transacties’. 

Woonfonds mag geen mededeling doen over een melding bij de FIU. Dit staat in de wet.

Kan ik het formulier en de documenten ook e-mailen?

Ja, dat kan naar tm@woonfonds.nl. Houd er wel rekening mee dat e-mailen minder veilig is. U moet dus zelf de afweging maken of u dit risico wilt nemen.