geld lenen kost geld

Verduurzamen verhuurwoning verdient zich terug

Woningverhuur, 14-05-2020

Als verhuurder van een woning moet u bij het vaststellen van de huur rekening houden met het puntensysteem. Duurzaamheid is belangrijk bij die puntentelling. De kosten voor de maatregelen kunt u terugverdienen met een hogere huur.

Energielabel

 

Een betere energieprestatie levert meer huurpunten op

Het puntensysteem staat ook wel bekend als het woningwaarderingsstelsel. Dit systeem bepaalt de maximaal toegestane huur voor sociale huurwoningen. Aan verschillende onderdelen van de woning worden punten toegekend. Denk daarbij aan de omvang van de woning, het aantal kamers en de WOZ-waarde. In deze blog zoomen we vooral in op de factor duurzaamheid. Zo kan bijvoorbeeld het isoleren van de woning bijdragen aan een betere beoordeling.

Energie-Index nodig bij woningverhuur
Het energielabel geeft een indicatie van de duurzaamheid. De Energie-Index (EI) is uitgebreider. Gebaseerd op circa 150 gegevens wordt berekend hoe energiezuinig de woning is. Beoordelingscriteria zijn onder andere de afmetingen van oppervlaktes als muren, deuren, ramen en het dak. Uiteraard wordt daarbij ook gelet op de staat en energiezuinigheid. Na de berekening rolt er een getal uit. Hoe lager dit getal, des te energiezuiniger de woning.

Om de maximale huur vast te stellen, moet u de Energie-Index laten opstellen door een gecertificeerde energieadviseur. Een uitzondering geldt wanneer er een energielabel voorhanden is dat vóór 1 januari 2015 is afgegeven. Dit label mag niet ouder zijn dan 10 jaar. De huurverhoging na maatregelen is vaak gebaseerd op de gemiddelde besparing voor huurders. Gaat de woning van label D naar A+, dan kunt u uitgaan van een circa € 50 lagere energierekening per maand. In deze tabel van Aedes ziet u per overgang welke besparing reëel is.

Stappenplan verduurzaming
Hoe pakt u het verduurzamen van de huurwoning aan en waar start u? Een stappenplan maken geeft overzicht. In dit plan brengt u in kaart welke maatregelen u wanneer wilt doorvoeren. Zo kunt u de verduurzaming in fases aanpakken en de kosten spreiden.

Maatregelen zijn vaak in combinatie het meest effectief. Zo is het minder zinvol om het dak te isoleren als er veel warmte door enkelglas naar buiten verdwijnt. Voor de Energie-Index is in ieder geval de vloer-, dak- en spouwmuurisolatie belangrijk. Is deze basis goed, dan kunt u de energietransitie naar een hoger plan tillen. Bijvoorbeeld met warmtepomptechnologie voor aardgasloze verwarming.

Profiteer van mogelijke subsidie
De overheid stimuleert verduurzamen van woningen met verschillende subsidies. Ook als particuliere verhuurder kunt hiervan profiteren. Een voorbeeld is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) bij de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. Met deze subsidie krijgt u een deel van de aanschafkosten terug. Naast landelijke subsidieregelingen kan uw gemeente of provincie eigen regelingen hebben. De Energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal biedt een actueel overzicht en meer details.

Voorwaarden voor huurverhoging
Zoals gesteld kan verduurzaming een positief effect hebben op uw huurinkomsten. Wel gelden de volgende regels voor het verhogen van de huur:

  • De verhoging moet redelijk zijn ten opzichte van de kosten voor de getroffen maatregelen;
  • De huurder moet voordeel hebben bij de maatregelen, zoals een lager energieverbruik of meer wooncomfort;
  • De huurder van een individuele woning moet akkoord gaan met het aanbrengen van de verbeteringen en verhogen van de huur.

Het verduurzamen van de woning doet u niet alleen voor de huurder. Naast zicht op hogere huurinkomsten, draagt het bij aan de waarde van de woning. Duurzaamheid is een steeds belangrijkere troef bij woningverkopen. Als klap op de vuurpijl vaart ook het milieu er wel bij.

Vind uw adviseur

Meer Extra