Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Marketing & Verkoop

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Voor direct marketingdoeleinden
  • Ook relatiemarketing
  • Om directe relaties aan te gaan of in stand te houden met (mogelijke) klanten en relaties

 • Het vastleggen van transacties, interesses en communicatiekanalen
  • Deze gegevens krijgen wij (in)direct van (mogelijke) klanten en relaties
  • Ook voor het uitbrengen van offertes en/of aanbesteding

 • Om uitkeringen te kunnen doen bij een loyaliteitsprogramma
  • Ook om te kunnen communiceren over het loyaliteitsprogramma

 • Om producten en diensten te ontwikkelen
  • Ook voor managementinformatie
  • Ook voor het bepalen van de strategie en het beleid

 • Om de doelstellingen van Achmea B.V. op een verantwoorde manier uit te oefenen
  • Ook voor de dochtervennootschappen van Achmea B.V.
  • Ook voor andere onderdelen van de Achmea Groep
   • Achmea B.V. is onderdeel van de Achmea Groep
  • Ook voor samenwerkingsverbanden

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Klanten

Van klanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Het aantal contactmomenten
  • Ook hoe er contact is geweest

 • De samenstelling van het gezin
  • De partner
  • De namen van een (of meer) kind(eren)

 • De geboortedatum
  • Ook van partner en kind(eren)
  • Ook een eventuele overlijdensdatum

 • Het geslacht

 • De burgerlijke staat

 • Of hij of zij inwoner is van Nederland of van een ander land.

 • De nationaliteit

 • Of iemand onder curatele of bewind staat
  • Ook of iemand een mentor heeft
  • Ook of het gaat om een minderjarige van 16 of 17 jaar

 • Gegevens over beroep
  • Ook de opleiding
  • Ook het inkomen
  • Ook de werkgever of het bedrijf
  • Ook de vestigingsplaats van de werkgever of het bedrijf

 • Interessegebieden en voorkeuren

 • Kentekens andere voertuiggegevens

 • Het aantal schadevrije jaren

 • Spaar- en redemptieaanwendingen

 • Het (IBAN)rekeningnummer

 • Gegevens over de lopende transactie of dienst
  • Looptijd, vervaldata, lopende verrichte transactie
  • En additionele gegevens die, met ons door rechtstreeks contact met de klant, gedeeld zijn

 • Een relatie- of polisnummer

 • Transactiegegevens / claims / declaraties

 • Afwijzingsreden

 • Beëindigen verzekering
  • Reden beëindiging 

 • Mentorschap

 • Betalingsindicator

 • Gegevens over lidmaatschappen

   

 • Gegevens uit het klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

 • Mailcode

 • Full service concept code/Business to ondernemer
  • Bijvoorbeeld saldo, prijs en andere gegevens   

 • WOZ-waarde
  • Of herbouwwaarde

 • Acceptatievoorwaarden
  • Bijvoorbeeld restricties, clausules,
  • looptijd/vervaldata

 • Soort en hoeveelheid bestelde en geleverde behandelingen, diensten en producten

 

 

Relaties

Van relaties verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats

 • Het aantal contactmomenten
  • Ook hoe er contact is geweest

 • E-mailadres

 • De samenstelling van het gezin
  • Ook de naam van de partner

 • De geboortedatum
  • Ook van partner en kind(eren)
  • Ook een eventuele overlijdensdatum

 • Het geslacht

 • De burgerlijke staat

 • Het inkomen

 • Of hij of zij inwoner is van Nederland of van een ander land

 • Het (IBAN)rekeningnummer

 • Gegevens over de lopende transactie of dienst
  • Ook soort en hoeveelheid van de bestelde en geleverde diensten, behandelingen of producten
  • Ook looptijd en vervaldata

 • Een relatie- of polisnummer

 • Mailcode

 • Full service concept code/Business to ondernemer
  • Bijvoorbeeld saldo, prijs en andere gegeven

 

Mogelijke klanten of relaties

Van mogelijke klanten of relaties verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • De geboortedatum
  • Ook van partner en kind(eren)

 • Het geslacht

 • Het inkomen

 • Interessegebieden en voorkeuren

 • Navigatiegegevens

 • Gegevens over de lopende transactie of dienst
  • Ook soort en hoeveelheid van de bestelde en geleverde diensten, behandelingen of producten
  • Ook looptijd en vervaldata

 • Mailcode

 • Social media

 • Full service concept code/Business to ondernemer
  • Bijvoorbeeld saldo, prijs en andere gegevens

 

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • De directie(s) van de Achmea Groep
  • Ook dochtervennootschappen
  • Ook onderdelen van de Achmea Groep en Achmea B.V.
   • Achmea B.V. is ook onderdeel van de Achmea Groep
  • Ook andere afdelingen binnen de Achmea Groep
   • Bijvoorbeeld Marketing, Klantenservic
   • Internal Audit en Risk & Compliance van Achmea B.V.

 • Vereniging Achmea

 • Dienstverleners

Bevindt de ontvanger zich buiten de EU?

De volgende ontvangers bevinden zich buiten de EU:

 • Lithium (bij Zorg): Optimale sociale customer experience op websites, mobiele apparaten en het Social Web.
 • WhatsApp: Communicatie met klanten nadat zij zelf het telefoonnummer van Achmea hebben toegevoegd.
 • Facebook: Communicatie met klanten via Facebook direct message als klanten Achmea benaderen via dit medium.

Wij zorgen er altijd voor dat doorgifte van gegevens buiten de EU voldoet aan de wet of we wijzen u erop als we geen invloed hebben.

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat voldoende veilig is
  • De Europese Commissie heeft dat dan bepaald.

 • De ontvanger bevindt zich in een land dat niet voldoende veilig is
  • We spreken dan ‘standaardbepalingen inzake gegevensverwerking’ af.
   • Dat zijn bepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Wilt u weten hoe een dergelijk contract eruit ziet? U vindt deze hier.
  • Kunnen wij geen afspraken maken met de ontvanger? Dan doen wij geen zaken met die ontvanger of er moet een andere wettelijke uitzondering van toepassing zijn. Bijvoorbeeld uw toestemming als u zelf al afspraken heeft gemaakt met een organisatie.

 • Soms bevindt een betrokkene zich buiten de EU en moeten wij voor het verlenen van (juridische) hulp gegevens delen. In de wet staat dat wij dit mogen, namelijk in artikel 49 lid 1 sub b en c van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 • U maakt of heeft zelf al afspraken gemaakt met een organisatie
  • Bijvoorbeeld als u met ons chat via WhatsApp
   • U heeft bij het installeren van de app de gebruikersvoorwaarden van Whatsapp geaccepteerd. Daarin staat dat gegevens in het buitenland worden verwerkt. Achmea is daar niet verantwoordelijk voor. Wel wijzen we u hierop op onze website, daar waar u ook ons WhatsApp nummer vindt.
  • Of bijvoorbeeld als er cookies worden gebruikt
   • Altijd met uw toestemming. De gegevens worden dan doorgegeven als u de cookies van derden op een website van Achmea accepteert.
   • Die derde partij (bijvoorbeeld Google of Facebook) kan dan zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking
   • U leest hier meer over in het cookiestatement op de Achmea website die u bezoekt.

Welke externe bronnen gebruiken wij voor persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uit de volgende externe bronnen:

 • Postcode referentietabel: Controleren van de juiste schrijfwijze van een adres. U ontvangt dan post van Achmea op het juiste adres.

 • EDM postcode Segmentatiedata: Voor analysedoeleinden

 • Verhuisbericht Post.nl: Doorgeven verhuizing op verzoek van de klant. U ontvangt dan post van Achmea op het juiste adres.

 • DM Interface (e-mailadres, naam en sector): Het beheren en actueel houden van een adresbestand (Interpolis) en versturen van nieuwsbrieven naar relaties.

 • Mailchimp: Het maken en versturen van nieuwsbrieven en het beheren van adresgegevens.

 • Infofolio: Opvragen van gegevens over een woning, zoals soort, WOZ-waarde en inhoud, voor het sluiten van een woonverzekering. Wij bepalen op basis hiervan onder andere welk aanbod wij u kunnen doen.

 • A2SP: Opvragen van gegevens over voertuigen. Wij bepalen op basis hiervan onder andere welk aanbod wij u kunnen doen.

 • Webservices.nl: Controleren en aanvullen van postcode/huisnummer-combinatie, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering.

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • N.V. Hagelunie

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis             


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • FBTO Zorgverzekeringen 
   • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

 

  • Pensioen- en Levensverzekering:
   • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
           
  • Bank- en bankproducten

           
   Woonfonds
   • Achmea Bank N.V.


  • Vastgoed


   Syntrus
     

   • Syntrus, waaronder:
    • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
    • Attens Hypotheken B.V.
    • Achmea Woninghypotheken B.V.

  • Overig


   Eurocross     

   • Achmea Reinsurance Company N.V.
   • Eurocross Assistance Netherlands B.V.