Het gebruik van persoonsgegevens door Achmea B.V.

Op deze pagina staan verwerkingen van groepsonderdelen van Achmea waarvoor Achmea B.V. de verwerkingsverantwoordelijke is. Het is niet zo dat we al deze gegevens van u hebben. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het product dat u heeft afgesloten bij ons.
Print

Interne (veiligheids- of beveiligings-) incidenten, video- en cameratoezicht

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens. Dat doen wij met een reden.

 • Voor het bevorderen van de veiligheid en de integriteit van Achmea B.V.
  • En de dochtervennootschappen van Achmea B.V.
  • En andere onderdelen van Achmea B.V.

 • Voor het vastleggen van beelden verkregen via videocameratoezicht
  • Deze videocamera’s zijn bevestigd aan gebouwen en op terreinen van Achmea B.V.
  • Of van haar dochterondernemingen of andere bedrijfsonderdelen
  • Wij kondigen aan waar deze videocamera’s zijn geplaatst

 • Voor identificatie of juridische procedures
  • Ook civielrechtelijke procedures
  • Ook om de beelden aan politie of justitie te geven
   • Bijvoorbeeld als er mogelijk een strafbaar feit is gepleegd
   • En de beelden nodig zijn voor opsporing, identificatie of een strafrechtelijke procedure

 • Voor controle op het naleven van afspraken
  • Ook voor het naleven van huisregels
  • En afspraken die wij maken over de bedrijfsprocessen met personen werkzaam of aanwezig in gebouwen of op terreinen van Achmea B.V.
   • Of haar dochtervennootschappen en andere onderdelen

 • Voor het afhandelen van incidenten, schades of claims

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Personeelsleden / medewerkers / inleenkrachten / gedetacheerden / stagaires

Van personeelsleden verwerken wij de volgende gegevens. Hieronder vallen ook medewerkers, inleenkrachten, gedetacheerden en stagiaires.

Gegevens in verband met interne (veiligheids- of beveiligings-)incidenten

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer(s)

 • Gegevens over de gebeurtenis
  • Bijvoorbeeld de oorzaak, de locatie, de datum en het tijdstip
  • Ook welke schade er is ontstaan en hoe groot de schade is


Gegevens in verband met video- en cameratoezicht

 • Digitale beelden/images
  • Ook het tijdstip dat het beeld is gemaakt

 • Gegevens over de gebeurtenis
  • Bijvoorbeeld de e locatie, de datum en het tijdstip
  • Ook welke schade er is ontstaan

Medewerkers van externe leveranciers

Van bezoekers van gebouwen of terreinen van Achmea B.V. of haar dochtervennootschappen of andere onderdelen, verwerken wij de volgende gegevens.

Gegevens in verband met interne (veiligheids- of beveiligings-)incidenten

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer(s)

 • Gegevens over de gebeurtenis
  • Bijvoorbeeld de oorzaak, de locatie, de datum en het tijdstip
  • Ook welke schade er is ontstaan en hoe groot de schade is

 

Gegevens in verband met video- en cameratoezicht

 • Digitale beelden/images
  • Ook het tijdstip dat het beeld is gemaakt

 • Gegevens over de gebeurtenis
  • Bijvoorbeeld de locatie, de datum en het tijdstip
  • Ook welke schade er is ontstaan

Bezoekers

Van bezoekers van gebouwen of terreinen van Achmea B.V. of haar dochtervennootschappen of andere onderdelen, verwerken wij de volgende gegevens.

Gegevens in verband met interne (veiligheids- of beveiligings-)incidenten

 • Naam, adres en woonplaats

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer(s)

 • Gegevens over de gebeurtenis
  • Bijvoorbeeld de oorzaak, de locatie, de datum en het tijdstip
  • Ook welke schade er is ontstaan en hoe groot de schade is


Gegevens in verband met video- en cameratoezicht

 • Digitale beelden/images
  • Ook het tijdstip dat het beeld is gemaakt

 • Gegevens over de gebeurtenis
  • Bijvoorbeeld de e locatie, de datum en het tijdstip
  • Ook welke schade er is ontstaan 

Getuige

Een getuige is een toevallige passant die op camerabeelden staat. En waarvan de camerabeelden worden opgevraagd door politie of justitie. Van een getuige verwerken wij de volgende gegevens.

Gegevens in verband met interne (veiligheids- of beveiligings-)incidenten

 • E-mailadresGegevens in verband met video- en cameratoezicht

 • Digitale beelden/images
  • Ook het tijdstip dat het beeld is gemaakt

 • Gegevens over de gebeurtenis
  • Bijvoorbeeld de e locatie, de datum en het tijdstip
  • Ook welke schade er is ontstaan

Wie ontvangt de gegevens?

De ontvangers van uw gegevens (kunnen) zijn:

 • De directie van Achmea B.V.
  • Of van dochtervennootschappen
  • Of van onderdelen van de Achmea Groep en Achmea B.V.

 • Medewerkers van de afdeling Bedrijfsveiligheid van Achmea B.V.
  • Of van dochtervennootschappen
  • Of van onderdelen van de Achmea Groep en Achmea B.V.

 • Medewerkers van de afdelingen Internal Audit, Risk & Compliance van Achmea B.V.

 • Medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van Achmea B.V.
  • Of van dochtervennootschappen
  • Of van onderdelen van de Achmea Groep en Achmea B.V.

 • Opsporingsinstanties
  • Bijvoorbeeld politie of justitie
  • Ook de rechterlijke macht

 • Personen betrokken bij een juridische procedure

Waarom mogen wij persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen de persoonsgegevens gebruiken als er sprake is van een situatie die in de wet staat. De wet geeft een aantal situaties aan. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de gegevens die wij gebruiken. En waarvoor wij die gebruiken. Er moet altijd sprake zijn van tenminste 1 van deze situaties.

 • Er is toestemming voor het gebruiken van de gegevens
  • Wij hebben u dan uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Dat kan een overeenkomst zijn tussen u en ons
  • Of om op uw verzoek iets te kunnen doen om een overeenkomst te kunnen sluiten
   • Bijvoorbeeld als u een premieberekening wilt. Of als u een verzekering wilt afsluiten. Of als wij uw schade afhandelen.

 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te gebruiken
  • Bijvoorbeeld om gegevens door te geven aan de Belastingdienst

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen
  • Bijvoorbeeld als u een ongeval heeft gehad in het buitenland. En u kunt ons niet zelf te woord staan.

 • Het gebruik van de gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van belangen
  • De belangen van ons of van een derde
   • Behalve als uw belangen zwaarder wegen

 • Het moet gaan om gerechtvaardigde belangen
  • Bijvoorbeeld
   • Administratieve doelen;
   • IT doelen;
   • Marketing;
   • Fraudebestrijding;
   • Managementinformatie;
   • Product en dienstontwikkeling.

Heeft u vragen?

In ons Privacy Statement leest u hoe u contact met ons kunt opnemen. Kijkt u daarvoor op de website van het merk waar u verzekerd bent.

 • Bijvoorbeeld over verwerkingen buiten de EU.

 • Of over verwerking van persoonsgegevens binnen ondernemingen waarvoor Achmea B.V. verantwoordelijk is
  • Is Achmea B.V. niet verantwoordelijk voor een onderneming die wel bij de Achmea Groep hoort? Ook dan kunt u ook contact met ons opnemen. Wij verwijzen u dan door naar de juiste afdeling.

 

Over Achmea

Onder de Achmea Groep vallen verschillende rechtspersonen. Ook werken sommige rechtspersonen met meerdere merken. U kent ons bijvoorbeeld van:

 • Schade- en inkomensverzekeringen

  Centraal Beheer             FBTO          Interpolis        Avero Achmea      Inshared  • Achmea Schadeverzekeringen N.V.
  • H.I Services B.V.
  • N.V. Hagelunie

 • Zorgverzekeringen

  Zilveren Kruis             FBTO          Interpolis             


     
  • Achmea Zorgverzekeringen waaronder:
   • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen
   • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
   • FBTO Zorgverzekeringen 
   • De Friesland Zorgverzekeraar N.V.
   • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.

 

  • Pensioen- en Levensverzekering:
   • Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.
           
  • Bank- en bankproducten

           
   Woonfonds
   • Achmea Bank N.V.


  • Vastgoed


   Syntrus
     

   • Syntrus, waaronder:
    • Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.
    • Attens Hypotheken B.V.
    • Achmea Woninghypotheken B.V.

  • Overig


   Eurocross     

   • Achmea Reinsurance Company N.V.
   • Eurocross Assistance Netherlands B.V.