Tips voor de Woningverhuur Hypotheek

Handig om rekening mee te houden

De Woningverhuur Hypotheek is nog steeds populair. Tijdens het aanvraagproces lopen we regelmatig tegen dezelfde vragen aan. Daarom hebben we 2 belangrijke tips die we graag onder uw aandacht brengen.

Woningverhuur
 

De huurder moet de bewoner zijn
Hierover blijkt in de praktijk nogal eens een misverstand te bestaan. Het verhuren aan een bedrijf, of eventuele onderhuur is voor de Woningverhuur Hypotheek niet toegestaan. Wel kan een klant de verhuur uitbesteden aan een beheermaatschappij. Dat mag alleen als deze beheermaatschappij niet op het huurcontract als verhuurder is opgenomen. 

De contracthuur wijkt af van de markthuur uit het taxatierapport 
Als de contracthuur afwijkt van de marktconforme huur uit het taxatierapport, heeft dat gevolgen voor de marktwaarde van de woning in verhuurde staat. Deze kan dalen. Een lagere marktwaarde kan leiden tot een hogere LTV en mogelijk een hogere rente. 

Wij vragen u om er met uw klant voor te zorgen dat de huur overeenkomt met het bedrag uit het taxatierapport. Als tijdens het acceptatieproces blijkt dat de contracthuur lager is dan waarvoor de woning (op basis van referentiepanden of puntenhuur) is getaxeerd, dan is een aangepast taxatierapport nodig. Daarbij kunt u dan de lagere huur als uitgangspunt nemen.


Lees alle artikelen