Opkoopbescherming, waar let u op?

Woningverhuurhypotheek blijft interessant

Sinds de invoering van de wet Opkoopbescherming per 1 januari 2022, hanteren steeds meer gemeenten striktere regels rondom zelfbewoningsplicht. Zonder een vergunning mogen woningen in vooral het lagere segment niet verhuurd worden. Om welke gemeenten gaat het? En waar moet u als adviseur op letten?

 

Opkoopbescherming

Zelfbewoningsplicht als instrument
De zelfbewoningsplicht maakt dat het kopen van een woning als (beleggings)object voor verhuur aan banden wordt gelegd. Daarmee ontstaan meer mogelijkheden voor starters en mensen met een gemiddeld inkomen om een huis te kopen op de krappe woningmarkt. Toch blijft woningverhuur in veel gevallen nog mogelijk, ook in de grote steden. Maar er zijn wel beperkingen.

Verhuur blijft mogelijk
Om te beginnen in die gevallen waarin de woning al per 1 januari verhuurd was. Ook verhuur aan familie of tijdelijke verhuur is mogelijk. Daarnaast zijn er mogelijkheden bij verhuur als onderdeel van een winkel-, kantoor- of bedrijfspand. In die gevallen moet de gemeente ook onder de WOZ-grens die ze hanteren, toestemming geven. Dat is goed nieuws voor klanten die bijvoorbeeld een woning voor een studerend kind willen kopen. Op onze website  vindt u meer informatie over de verhuurhypotheek en kunt u gemakkelijk voor een klant uitrekenen  wat hij kan lenen. 

Overzicht van enkele gemeenten
Klanten die nu een woning willen kopen voor de verhuur, kunt u helpen door hen op de regels van de gemeente te wijzen. De WOZ-waarde, tot waar de opkoopbescherming gehanteerd wordt, verschilt per gemeente. In de tabel staat een overzicht van een aantal grotere gemeenten. Let op: dit is geen compleet overzicht. Controleer altijd de actuele regeling van de betreffende gemeente.

Gemeente

datum
2022

Tot WOZ-waarde

Waar?

Meer info

Rotterdam

1 jan

€ 355.000

16 wijken

rotterdam.nl

Amsterdam

1 apr*

€ 512.000

Hele stad

amsterdam.nl

Den Haag

1 mrt

€ 355.000

Hele gemeente

denhaag.nl

Utrecht

Mrt*

€ 440.000

Hele gemeente

utrecht.nl

Eindhoven

1 apr

€ 350.000

Enkele (villa)wijken uitgesloten

eindhoven.nl,
checklist

Haarlem

1 feb

€ 389.000

Hele gemeente

haarlem.nl

Amstelveen

Juni*

€ 411.000

Hele gemeente

amstelveen.nl

Tilburg

Zomer*

€ 325.000

Hele gemeente

tilburg.nl

Groningen

1 mrt

€ 305.500

Hele gemeente

groningen.nl

Meer mogelijkheden tijdelijke verhuur
Vanaf dit jaar is de maximale huurtermijn 3 jaar. Vorig jaar was dat nog 2 jaar. Dit geldt voor zelfstandige woningen. Voor onzelfstandige woonruimtes (zoals studentenhuizen) is de maximale huur 5 jaar. In alle gevallen kan er nog maar 1 keer tussentijds worden verlengd.

Ook bestaat nu de mogelijkheid om een minimumduur af te spreken. Binnen deze termijn kan de huurder in principe niet opzeggen.

  • Huurovereenkomst van 1 jaar: maximaal toegestane minimumduur 3 maanden
  • Huurovereenkomst van 2 jaar: maximaal toegestane minimumduur 6 maanden
  • Huurovereenkomst van 3 jaar: maximaal toegestane minimumduur 12 maanden
  • Huurovereenkomst korter dan één jaar: minimumtermijn kan niet worden afgesproken

Waar u op kunt letten
Gaat u in gesprek met een klant over de aankoop van een woning met als doel om deze te verhuren? Dan hebben we de volgende tips:

  • Controleer of de gemeente de opkoopregeling hanteert en wat de grens is
  • Verhuur aan familie of tijdelijke verhuur kan altijd
  • Bekijk ook onze veelgestelde vragenlijst hieronder voor nog meer praktische tips
     

De opkoopbescherming geldt voor de eerste paar jaar en verschilt per gemeente. Als er tijdens de eerste paar jaar verhuurd wordt aan 1e of 2e graad familie, mag er daarna wel vrij verhuurd worden?

Ja, je mag na deze periode de woning vrij verhuren. 

Hoe zit het met woningen die op dit moment al verhuurd worden, maar bijvoorbeeld in 2022 vrij komen te staan? Mogen die dan wel weer verhuurd worden aan een particulier?

De opkoopbescherming betreft alleen situaties waarbij er sprake is van verkoop/aankoop van een woning en er een akte van levering in de openbare registers wordt ingeschreven. Als er verder geen sprake is van koop, dan is de opkoopbescherming niet van toepassing en kan er na leestand weer worden verhuurd.

Als de woning wordt verhuurd, dan kan je inclusief huurder kopen. Zijn hier eisen aan verbonden zoals minimaal 6 maanden of een jaar verhuurd?

Ja, hier zijn eisen aan verbonden. Wordt de woning langer dan 6 maanden verhuurd aan dezelfde huurders (gerekend vanaf datum inschrijving van de akte van levering in de openbare registers), dan is de opkoopbescherming niet van toepassing. Zitten de huurders er korter in dan zes maanden vanaf datum inschrijving van de akte, dan is de opkoopbescherming wel van toepassing.

Wat als een woning in 2022 wordt aangekocht, leeg, terwijl deze wel altijd verhuurd is geweest maar bijvoorbeeld door een mutatie leeg is komen gekomen?

Die mag dan niet verhuurd worden. Doet deze situatie zich in de praktijk voor, neem contact op met de gemeente.

Stel een blok met allemaal verhuurde panden wordt gekocht in 2022 en 1 woning staat leeg? Is er dan sprake van leegstand?

Er ontstaat dan inderdaad leegstand en de woning mag niet verhuurd worden. Tenzij aan 1 van de uitzonderingen voldaan wordt. Dan kun je een vergunning aanvragen voor de leegstaande woning. Doet deze situatie zich in de praktijk voor? Neem contact op met de gemeente over jouw specifieke situatie.