Woonfonds stopt met 3 producten

Per 1 januari 2023

Met ingang van 1 januari 2023 stopt Woonfonds met de Krediethypotheek, de Familiehypotheek en de aflosvorm Leven van de Woongenot Hypotheek. Dit betekent dat we nieuwe instroom hiervoor vanaf volgend jaar niet meer aannemen.

Producten
 

Klanten houden hun bestaande hypotheek

Voor bestaande klanten betekent dit dat we hen gewoon blijven bedienen. De voorwaarden, zoals de verhuisregeling, veranderen niet. Er zijn wel een paar bijzonderheden per product. Die lichten we graag toe.

  • Krediethypotheek
    Klanten kunnen hieruit blijven opnemen en aflossen, maar de kredietruimte kan na 1 januari 2023 niet meer worden verhoogd.
  • Familiehypotheek
    Voor de bestaande inwonende situatie zijn er geen gevolgen. Inwonende familieleden mogen gewoon blijven wonen.
  • De aflosvorm Leven van de Woongenot Hypotheek
    Er mag geen nieuwe levenpolis gekoppeld worden aan een leningdeel. Een bestaande polis mag wel gekoppeld blijven. Oversluiten vanuit een andere aanbieder kan vanaf 1 januari 2023 niet meer.

Waarom stopt Woonfonds met deze producten?

De aanleiding om met deze producten te stoppen is dat we zien dat ze niet meer (voldoende) aansluiten bij de behoefte in de markt. Tot eind van dit jaar blijft de mogelijkheid om deze producten af te sluiten nog beschikbaar.

Onze accountmanagers kunnen u helpen met vragen die u hierover heeft.

 

Lees alle artikelen